De verhuurderheffing legt een groot beslag op de investeringsmiddelen van woningcorporaties/verhuurders. Laat daarom geen kansen op korting liggen en vraag vermindering verhuurderheffing aan. Dat schrijft Fiscaal Advies, de opvolger van het Avanzer-platform.

Verhuurders met meer dan 50 sociale huurwoningen komen in aanmerking voor de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV). De categorieën waarvoor fiscaal voordeel kan worden aangevraagd zijn verduurzaming, tijdelijke woningen en aankoop woningen:

  • Voor de categorie verduurzaming kan vanaf 1 juli 2021 een aanmelding worden ingediend.
  • Voor de categorie tijdelijke woningen geldt een vrijstelling voor maximaal 15 jaar voor de te realiseren tijdelijke huurwoningen vanaf het moment van realisatie. Jaarlijks kan tot 1 juli een aanvraag worden gedaan voor gerealiseerde woningen in het voorafgaande jaar.
  • Voor de categorie aankoop woningen geldt een vrijstelling voor maximaal 20 jaar vanaf de aankoop van de woning voor de (her)ontwikkeling van gebieden in bepaalde krimpregio’s. Jaarlijks kan tot 1 juli een aanvraag worden gedaan voor aangekochte woningen in het voorafgaande jaar.

Fiscaal Advies heeft een uitgebreid dossier samengesteld over dit onderwerp met bronnen, voorbeeldbrieven en achtergrondinformatie.

Bron: Fiscaal Advies

Informatiesoort: Nieuws, Navigatornieuws

Rubriek: Verhuurderheffing

0

Gerelateerde artikelen