Omtzigt (CDA) wil met steun van Van Dijck (PVV) van de informateurs weten of er voorstellen op de onderhandelingstafel liggen om de hypotheekrenteaftrek voor bestaande gevallen aan te pakken. In de media doen deze geruchten de ronde, aangewakkerd door het advies van de Commissie inkomstenbelasting en toeslagen. Deze commissie beveelt aan om ook bestaande gevallen van hypotheekrenteaftrek een forfaitaire beperking op te leggen.

 

Wetgevingsoverleg

In dat licht verzoeken de beide Kamerleden de Staatssecretaris van Financiën om voor vrijdag aanstaande aan te geven of in dat geval de behandeling van de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning nog wel doorgang kan vinden. Maandag 29 oktober staat namelijk het eerste wetgevingsoverleg (WGO) gepland voor het Belastingplan en de aanverwante wetten. Ook de wet met de beperking van de hypotheekrenteaftrek voor nieuwe gevallen maakt hiervan onderdeel uit. Het is niet eens zo'n vreemd verzoek om af te tasten of de parlementaire behandeling van deze wet, waar uit de belastingadviespraktijk en wetenschap veel kritiek op is, nog wel zinvol is. De parallel met de forenzentaks doemt op. Het wetsvoorstel met de forenzentaks wordt formeel nog behandeld aanstaande maandag, maar het wetsvoorstel zal snel een stille dood sterven. PvdA en VVD hebben immers al aangegeven tegen deze wet te stemmen. Hun amendement met de alternatieve dekking is inmiddels al op het Belastingplan 2013 ingediend.

Regeerakkoord

Het is overigens de vraag of de hypotheekrenteaftrek ook daadwerkelijk voor bestaande gevallen zal worden aangepakt. Voor de VVD zal het laten vallen van deze verkiezingsbelofte een zware aderlating zijn, maar wellicht krijgen de liberalen er lagere belastingtarieven voor terug. In de nota naar aanleiding van het verslag spreekt VVD-staatssecretaris Weekers in ieder geval geen veto uit over het aanpakken van bestaande gevallen. Hij merkt op dat hij bereid is te bezien of en zo ja op welke wijze een alternatief op wetgevingstechnisch, juridisch en uitvoeringstechnisch verantwoorde manier kan worden uitgewerkt. De bewindsman gaat zelfs verder door de Kamer in dat geval te suggereren om de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning los te koppelen van het behandelschema voor het Belastingplan 2013. De budgettaire derving in 2013 zou in dat geval neerkomen op € 2 miljoen.

Kortom, als het regeerakkoord een passage bevat dat hypotheekrenteaftrek voor bestaande gevallen wordt aangepakt, zal de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning worden stilgelegd of ingetrokken. Maar er vanuit gaande dat het regeerakkoord er maandag nog niet ligt, gaat de parlementaire behandeling onverminderd voort. De brief die Weekers deze week nog zal sturen, gaat dat niet veranderen.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2012

0

Gerelateerde artikelen