Het team Ondersteuning Softwareontwikkelaars (OSWO) van de Belastingdienst heeft vragen beantwoord van softwareontwikkelaars over de aangifte loonheffingen. De redactie van Forum Salaris heeft vragen en antwoorden gepubliceerd die voor de werkgever interessant kunnen zijn.

Hieronder staan drie vragen en antwoorden over de volgende onderwerpen:

  1. Code reden einde arbeidsovereenkomst.
  2. Contracturen en contractloon stagiair.
  3. Contractindicaties stagiair.

1. Welke ‘code reden einde arbeidsovereenkomst’ moet ik vermelden als een arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd op initiatief van de werknemer? Is dit code 20 of code 30?

De werkgever gebruikt in dit geval code 20 (Einde arbeidsovereenkomst door opzegging werknemer, door toedoen werknemer of op initiatief van de werknemer). Deze code geldt als de werknemer zelf ontslag neemt of hij het initiatief tot ontslag heeft genomen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een beëindiging met wederzijds goedvinden op initiatief van de werknemer.

Het gebruik van code 20 leidt niet automatisch tot ‘verwijtbaarheid’. Dit heeft dus niet rechtstreeks gevolgen voor het recht op een uitkering. Bij code 20 kan UWV een onderzoek instellen bij de werkgever en de werknemer om na te gaan of de werknemer recht heeft op een uitkering. De werknemer kan een gegronde reden hebben om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. UWV bepaalt na afloop van dat onderzoek of de werknemer recht heeft op de uitkering.

2. Een stagiair loopt 40 uur per week stage. Hij ontvangt een stagevergoeding van € 200 per maand. Hij is in fictieve dienstbetrekking omdat hij geen marktconforme beloning ontvangt. ‘Code aard arbeidsverhouding 7’ is op hem van toepassing.

De ‘Code soort inkomstenverhouding’ is 15. Er is geen sprake van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Moet de werkgever de rubrieken contracturen en contractloon opgeven in de aangifte?

Het antwoord is ja. Als een werkgever en werknemer vaste afspraken over werkuren en loon hebben gemaakt, moet de werkgever de contracturen en het contractloon invullen. Dit is ook het geval als een werknemer in fictieve dienstbetrekking is. De rubrieken beperken zich niet tot arbeidsovereenkomsten naar burgerlijk recht.

3. Een stagiair is in fictieve dienstbetrekking. ‘Code aard arbeidsverhouding 7’ is op hem van toepassing. Moet de werkgever de drie contractindicaties (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, schriftelijke arbeidsovereenkomst en oproepovereenkomst) invullen in de aangifte?

Vanaf 2021 levert de werkgever de drie contractindicaties alleen nog aan als sprake is van een arbeidsovereenkomst. Een stagiair in fictieve dienstbetrekking heeft geen arbeidsovereenkomst, dus voor een dergelijke stagiair levert de werkgever de drie contractindicaties niet meer aan. Doet de werkgever dit toch, dan ontvangt hij een terugkoppelrapport.

Ook is geen sprake van een arbeidsovereenkomst in situaties met de volgende codes aard arbeidsverhouding:

  • 4 Deelvisser
  • 6 Musicus/artiest
  • 7 Stagiair
  • 18 Publiekrechtelijke aanstelling
  • 79 Opting-inregeling
  • 81 Overige fictieve dienstbetrekkingen

Bron: Belastingdienst/Forum salaris

Rubriek: Loonbelasting

Informatiesoort: Nieuws

  291
Gerelateerde artikelen