De Belastingdienst heeft een document gepubliceerd met antwoorden op veelgestelde vragen over de persoonsgebonden aftrekposten in de inkomstenbelasting 2019. De Belastingdienst publiceert jaarlijks een dergelijk document. Zodra de Belastingdienst beschikt over de actuele gegevens van 2020 zal ook daar een publicatie aan worden gewijd.

In de publicatie ‘Inkomstenbelasting: Vragen en antwoorden over persoonsgebonden aftrekposten 2019’ staan antwoorden op vragen over:

Uitgaven voor specifieke zorgkosten

 • voedingssupplementen;
 • de kosten van een bezoek aan de bedrijfsarts;
 • de contributie voor de belangenvereniging;
 • extra vervoerskosten;
 • startdatum Ivf-behandeling;
 • hulpmiddelen zoals:
  • kosten voor hoortoestellen;
  • een stomadouche;
  • een sta-opstoel;
  • een interactieve (robot)kat;
  • een bril voor kleurenblindheid;
  • kosten voor prismaglazen;
  • kosten cursus omgaan met een hulpmiddel;
  • een handbike.

Scholingsuitgaven

 • scholingsuitgaven en studiefinanciering;
 • scholingsuitgaven voorgeschoten door ouders;
 • kosten deelname aan congressen;
 • terugbetalen studiekosten aan de werkgever;
 • lidmaatschapskosten van beroeps- of wetenschappelijke verenigingen.

Aftrekbare giften

 • tegenprestatie;
 • periodieke giften;
 • schenking van certificaten van aandelen;
 • onzekerheidsvereiste bij twee schenkers;
 • een ouderbijdrage aan school.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Carrousel: Carrousel

  380
Gerelateerde artikelen