Een bedrijf met meerdere vennootschappen mag het belastingvoordeel voor vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers verdelen over alle onderdelen van het bedrijf.
Deze concernregeling in de werkkostenregeling regelt de 'vrije ruimte' waarbij de werkgever jaarlijks maximaal 1,2 procent van de totale fiscale loonsom mag gebruiken voor onbelaste vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen. Over de ‘vrije ruimte' betaalt de werkgever geen loonbelasting. Voor het bedrag boven de vrije ruimte betaalt hij loonbelasting via een eindheffing van 80 procent. De werkgever is dan geen werknemersverzekeringspremie verschuldigd. Dat schrijft PW, het vakblad voor de HR-professional.
 
Vormt de vennootschap met andere vennootschappen een concern dan kan de werkgever de vrije ruimte dus ook berekenen met de concernregeling. Er geldt wel een aantal voorwaarden voordat deze regeling kan worden toegepast. Het moederbedrijf moet bijvoorbeeld 95 procent of meer van de aandelen in (klein)dochterbedrijven bezitten.
 
Lees ook het thema De werkkostenregeling: gerichte vrijstellingen en eindheffingen.
 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

1

Gerelateerde artikelen