Een zeer omvangrijke en langdurige strafzaak tegen een voormalig fiscaal advocaat is voorlopig geëindigd met vrijspraak. Volgens Hof Den Haag is niet bewezen dat verdachte en zijn twee medeverdachten met hun fiscale adviezen en constructies hebben deelgenomen aan een criminele organisatie met het oogmerk tot het plegen van een misdrijf.

Dat meldt Advocatie.nl. Het hof noemt de belastingconstructies van Pieter van der P. weliswaar 'moreel en ethisch zeer laakbaar', maar stelt dat er geen grond is voor een strafrechtelijke veroordeling. In 2013 oordeelde Rechtbank Den Haag dat Van der P. de grenzen van het fiscaal toelaatbare had overschreden en veroordeelde de hoofdverdachte destijds tot vier jaar cel.

Het hof stelt nu vast dat aannemelijk is dat de verdachte de grenzen van het fiscaal toelaatbare niet heeft overschreden. "Het Hof heeft op grond van het onderzoek ter terechtzitting de overtuiging bekomen dat de verdachte – wat er ook zij van de moraliteit van zijn handelen – niet het oogmerk heeft gehad om de wet te overtreden." De reden: de verdachte heeft een volledige en complete boekhouding bijgehouden, hij heeft meerdere deskundigen geraadpleegd over de door hem bedachte structuur, hij heeft gelden zeker gesteld voor het geval de fiscus die structuur niet zou accepteren en hij heeft de Belastingdienst geattendeerd op – voor hem zelf nadelige – fout en 'carry back'-betalingen verricht. "De verdachte heeft onweersproken, en naar het Hof ook aannemelijk acht, gesteld dat als hij niet had opgetreden, deze fout nimmer zou zijn ontdekt."

Van der P. werkte van 1998 tot 2004 voor het bekende advocatenkantoor Allen & Overy. Na vertrek zette hij tussen 2005 en 2011 samen met zijn echtgenoot en een vriend complexe vennootschapsstructuren op en sloot derivatencontracten af. Deels gebeurde dat in het buitenland. Het enige doel was: kunstmatige fiscale verliezen creëren. Die verliezen verrekende Van der P. met de winstbelasting die hij verschuldigd was voor bv's waarin geld zat om belasting mee te betalen. De fiscalist kocht deze zogeheten kasgeld- en winstvennootschappen. De handel in dergelijke bv's was destijds niet ongebruikelijk. De fiscus liep ruim € 8 miljoen mis door de fiscale constructies.

Ook het Financieele Dagblad besteedt aandacht aan de zaak. Lees ook de column van Peter van Hagen met als titel Belastingontwijking als motief, moreel en ethisch laakbaar, maar geen misdrijf.

Bron: Advocatie

Informatiesoort: Nieuws

Focus: Focus

Rubriek: Strafrecht

Carrousel: Carrousel

  823
Gerelateerde artikelen