De Belastingdienst meldt dat de belastingvrijstelling onder de regels van 2014 blijft gelden voor een fiets van de zaak die door leveringsproblemen pas begin 2015 wordt geleverd.
De vrijstelling onder de oude regeling van vergoedingen en verstrekkingen blijft dus van toepassing zolang aan alle overige voorwaarden voor de vrijstelling is voldaan.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

1

Gerelateerde artikelen