Het lijkt gedaan met de belastingvrijstelling voor oldtimers. Dit blijkt uit de doorrekening van de verkiezingsprogramma's van het Centraal Planbureau (CPB). Zeker in 2017, maar mogelijk eerder al, vervalt de vrijstelling als het aan een groot aantal politieke partijen ligt.

PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en de SGP hebben in de financiële paragraaf van hun verkiezingsprogramma deze lastenverzwaring ingeboekt. De opbrengst van 200 miljoen euro wordt door deze partijen hard nodig geacht om elders lastenverlichting te kunnen geven dan wel voor verbetering van het begrotingssaldo. Het CDA wil de vrijstelling laten vervallen voor auto's met een bouwjaar vanaf 1960, waardoor de opbrengst voor de schatkist wordt gehalveerd tot 100 miljoen euro.

Regeling net aangepast

De MRB vrijstelling voor oldtimers heeft eerder politieke aandacht gehad.  Er lag een voorstel om de oldtimerregeling te bevriezen, zodat geen nieuwe voertuigen meer onder de regeling zouden kunnen vallen. Dit voorstel is eind vorig jaar echter van tafel gehaald. Per 1 januari 2012 is daarvoor in de plaats wel de regeling veranderd. Zo is de voorwaarde dat het voertuig tenminste 25 jaar oud moet zijn, verhoogd naar 30 jaar met een overgangsregeling voor auto's uit de bouwjaren 1987 tot en met 1990. Ook geldt de vrijstelling niet altijd voor de brandstoftoeslag.

Gezien het aantal partijen dat nu hun vizier op de oldtimerregeling heeft gericht, is de kans groot dat er tijdens de formatie een aanscherping of afschaffing zal worden afgesproken.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Dossiers: Prinsjesdag 2012

38

Gerelateerde artikelen