Staatssecretaris Verdaas van Economische Zaken wil een vrijwillige heffing op vleesproducten, waarvan de opbrengst via een fonds ten goede zou moeten komen aan dierenwelzijn. Klaver (Groen Links) juicht de richting van de Staatssecretaris toe, maar bepleit een vleestaks. Een verplichte bijdrage zet volgens het Kamerlid meer zoden aan de dijk. De bewindsman wil zover niet gaan, aangezien daar geen draagvlak voor is en er juridisch nogal wat haken en ogen aanzitten. Hij gelooft in een verbond tussen consument en producent zonder dit in verplichtende wettelijke regels te vervatten. Coalitiepartij VVD is kritisch over het voornemen van Verdaas. De liberalen vrezen aantasting van de concurrentiepositie van Nederlandse veehouders en een stijging van de administratieve lasten.

 

Luchtballon

Verdaas opperde het idee zondagochtend in het Radio 1-programma Vroege Vogels. Naar zijn idee zijn consumenten best bereid vrijwillig een paar cent extra voor hun vlees bij de kassa te betalen. Met de opbrengst moet dan wel een fonds worden gesticht, waarmee veehouders kunnen worden gestimuleerd om in hun stallen maatregelen te nemen ter bevordering van het welzijn van hun vee. Samen met de sector wil hij deze politieke luchtballon verder uitwerken. De opmerking van de Staatssecretaris was reden voor Klaver om hem naar het vragenuurtje in de Tweede Kamer te halen. Dikkers (PvdA) sprak hulde over het plan van de Staatssecretaris. Schouw (D66) deelde zelfs een politieke pluim uit voor het koppelen van dierenwelzijn aan de prijs van consumptie. Thieme (Partij voor de Dieren) zit op dezelfde lijn als Klaver en wil verdere stappen in de vorm van een verplichte vleestaks. Dit neemt niet weg dat politiek de belangrijkste opmerking van Lodders (VVD) kwam. Zij zit zeker niet te wachten op een vleestaks en uitte ernstige bezwaren tegen een vrijwillige heffing. Daarmee heeft het er alle schijn van dat Verdaas zijn luchtballon niet eerst binnen de coalitie heeft afgestemd. Over een vrijwillige heffing of een vleestaks is niets opgemerkt in het Regeerakkoord, maar om resultaten te boeken is op zijn minst (stilzwijgende) instemming van de coalitiepartner nodig. Het is echter zeer de vraag of Verdaas de ruimte krijgt om zijn idee verder uit te werken of dat de luchtballon langzaam zal vervliegen.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Accijns en verbruiksbelastingen

0

Gerelateerde artikelen