Rechtbank Overijssel beveelt een vrouw haar woning te verkopen om de ex-partner te bevrijden van zijn aansprakelijk voor de hypotheekschuld van de vrouw.

De zaak (19 oktober 2016, nr. C/08/187831 / HA ZA 16-261) verloopt als volgt. Een man en een vrouw wonen ongehuwd samen in de woning van de vrouw. De man is mede-hoofdelijk aansprakelijk voor de hypotheekschuld. Zij beëindigen de samenleving. Zeven jaar later is de man nog steeds aansprakelijk voor de hypotheekschuld.
 
De bank wil de man niet ontslaan uit zijn aansprakelijkheid voor de hypotheekschuld vanwege de financiële positie van de vrouw. Om zich te laten bevrijden van de schuld vordert de man bij Rechtbank Overijssel dat de vrouw haar woning verkoopt. De rechtbank wijst de vordering toe. De huidige situatie is uitzichtloos. Het is volgens de rechtbank niet redelijk en billijk dat de man hoofdelijk aansprakelijk blijft voor een schuld voor een woning waarin hij geen deelgenoot is en waarvan hij geen gebruiksgenot heeft. De man heeft volgens de rechtbank een gerechtvaardigd belang. Hij moet een eigen financieel leven kunnen opbouwen en ook zelf een hypotheeklening kunnen afsluiten. In deze situatie is dat niet mogelijk.

Belang voor de praktijk

Het komt in de praktijk regelmatig voor dat één partner een eigen woning met eigenwoningschuld heeft. De andere partner is dan meestal ingetrokken. Als de lening wordt overgesloten (of wordt verhoogd) neemt de bank doorgaans beide partners als hoofdelijk medeschuldenaar op. Bij een verbreking van de samenleving kunnen ex-partners dan in de geschetste situatie terechtkomen. Deze situatie hoeft niet oneindig voort te blijven bestaan, zo blijkt uit de uitspraak.
In dit geval stond de woning niet ‘onder water'. Bij verkoop zou er naar verwachting geen verkoopverlies ontstaan. Als dat anders is, zou de man bij verkoop alsnog door de bank kunnen worden aangesproken voor het verkoopverlies. Voor het instellen van de verkoopvordering is het dus wel goed om te beoordelen wat de financiële gevolgen van deze verkoop zijn.
 
Als de vrouw haar medewerking blijft weigeren, kan de man een executievordering instellen. De man kan de rechtbank ook om een beschikking vragen om de woning onderhands mede namens de vrouw te verkopen.
 

 

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Huwelijksvermogensrecht

0

Gerelateerde artikelen