Op maandag 5 november 2018 heeft de vaste commissie voor Financiën overleg gevoerd met staatssecretaris Snel van Financiën over het pakket Belastingplan 2019 en het implementatiewetsvoorstel ATAD 1. Vrijdag 9 november 2018 volgt de termijn van het kabinet. Volgende week is gedurende twee dagen de plenaire behandeling en donderdag 15 november 2018 volgt de stemming in de Tweede Kamer.

De volgende zaken zijn maandag onder meer aan de orde geweest:

  • De VVD vraagt om zonnepanelen als roerend goed aan te merken. Zonnepanelen tellen dan niet mee bij de vaststelling van de waarde van de eigen woning.
  • De VVD vraagt om de mogelijkheid te handhaven van een jaaraangifte btw voor de hele kleine ondernemers met een jaaromzet waarover zij maximaal € 1883 btw betalen.
  • GroenLinks doet een voorstel voor een overgangsregeling voor de 30%-regeling waarbij de regeling wordt afgetopt op € 100.000. Snels van GroenLinks zal hiervoor een amendement indienen. SGP en PvdA zijn ook voorstander van het aftoppen.
  • Omtzigt van het CDA stelt vragen over Airbnb. Er is geen duidelijke definitie wanneer verhuur van onroerend goed meer is dan vermogensbeheer. Omtzigt vraagt de staatssecretaris om na te denken over een heffing op Airbnb en over een paar maanden aan de Tweede Kamer te laten weten wat hier rechtvaardig zou zijn.
  • ChristenUnie merkt op dat zij graag een fiscale stimulering van start-ups had gezien. Is de staatssecretaris bereid om tot een slimme uitvoerbare fiscale stimulans voor durfkapitaal te komen (Ome Mennoregeling)?
  • Per 1 januari 2019 wordt een cap geïntroduceerd op de bijtelling van elektrische auto's. Voor een auto tot € 50.000 bedraagt deze 4%, daarboven 22%. VVD vraagt of de staatssecretaris kan aangeven of er inmiddels voldoende typen auto's beschikbaar zijn, met name voor de zakelijke rijders?
  • Meerdere partijen vragen naar de substance-eisen. Zij vragen de staatssecretaris in te gaan op een mogelijkheid of hiervoor scherpere regels kunnen worden gemaakt. De partijen vinden een open norm aantrekkelijk. Een eis die voor grote en kleine bedrijven hetzelfde is, kan niet tegelijkertijd én effectief én proportioneel zijn.
  • Nederland kiest bij de CFC-maatregel als één van de weinige landen voor model A. Meerdere partijen vragen om een toelichting.
  • Meerdere partijen vragen naar de definitie van een laagbelastend land. Is een effectief statutair tarief van 7% niet te laag?

 

Bron: Tweede Kamer

Dossiers: Prinsjesdag 2018

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Informatiesoort: Nieuws

Focus: Focus

  1103
Gerelateerde artikelen