Neppérus (VVD) vindt het fictieve rendement van 4% in de vermogensrendementsheffing te hoog en wil terug naar het systeem waarbij de werkelijke rendementen worden belast. Vooral de huidige veel lagere rente op spaarrekeningen is veel belastingplichtigen een doorn in het oog, zo verklaarde zij haar motief om de systematiek van box 3 ter discussie te stellen. Staatssecretaris Weekers reageerde terughoudend. "De lust om het systeem te veranderen, zou ik willen temperen", zei de bewindsman in een debat over verschillende fiscale onderwerpen. Neppérus kreeg echter bijval van coalitiegenoot Groot (PvdA) en van Koolmees (D66). Bashir (SP) gebruikte het pleidooi van de VVD als haakje om zelf een vermogenswinstbelasting in de etalage te zetten.

Budgettair neutraal

Neppérus stelde wel dat een eventuele wijziging van box 3 binnen de huidige budgettaire kaders dient plaats te vinden, wat betekent dat een opbrengst van 3,5 miljard euro verzekerd zal moeten zijn.  Groot vond evenzeer dat de huidige werking van box 3 onbillijke kanten kan hebben. Anderzijds toonde hij begrip voor de keuze destijds, aangezien er voorheen veel ontwijkingmogelijkheden waren. Ook Weekers wees op de praktijk van voor 2001, waarbij allerlei constructies ten doel hadden om onbelaste vermogenswinsten te creëren. Groot suggereerde dan ook als alternatief om, gehouden de budgettaire neutraliteit, de grondslag van box 3 te verbreden. Alsdan zou de vrijstelling omhoog kunnen en het forfaitaire rendementstarief of belastingtarief omlaag, waarmee ook aan de zorgen van veel belastingplichtigen tegemoet gekomen zou kunnen worden.

Van Dijkhuizen

Het even omzetten van de vermogensrendementsheffing in een ander systeem zal niet van de een op de andere dag plaatsvinden, maar een meerderheid in de Kamer heeft wel aangegeven niet onwelwillend te staan tegenover een wijziging. Weekers parkeerde de discussie voor nu bij de Commissie Van Dijkhuizen die binnenkort met het definitieve rapport zal komen over de inkomstenbelasting en de toeslagen. De Commissie besteedt ook uitgebreid aandacht aan box 3. Weekers zal zich verstaan met de voorzitter van de Commissie om de wensen van de Kamer over te brengen. De discussie zal dan ongetwijfeld worden vervolgd.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

2

Gerelateerde artikelen