De uitgangspunten en normen 2013 voor de waardering van verpachte gronden (grasland en bouwland) in box 3 zijn bekend.
Met behulp van 2 tabellen kan de waarde van deze gronden worden berekend. Het document met informatie over de waardering van verpachte gronden in box 3 2013 is te downloaden
 
Vragen over deze waardering kunnen worden gericht aan de secretaris van het Platform Land- en tuinbouw:
 
Belastingdienst/kantoor Eindhoven
A.F.A. van de Leest
Postbus 90056
5600 PJ Eindhoven
 
 
Lees ook het thema Box 3.
 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

0

Gerelateerde artikelen