De uitgangspunten en normen 2015 voor de waardering van verpachte gronden (grasland en bouwland) in box 3 zijn bekend.

Met behulp van 2 tabellen kan de belastingplichtige de waarde van deze gronden berekenen. Als de belastingplichtige het met de uitkomst van de berekening niet eens is, stelt de Belastingdienst de waarde vast op basis van de werkelijke feiten en omstandigheden.
 
Vragen en opmerkingen over de waardering kunnen schriftelijk worden ingediend bij de secretaris van het Platform Landbouw:
 
Belastingdienst/kantoor Eindhoven
De heer A.F.A. van de Leest
Postbus 90056
5600 PJ Eindhoven
 
 
Lees ook het thema Box 3.
 
 

 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

1

Gerelateerde artikelen