De uitgangspunten en normen 2017 voor de waardering van verpachte gronden (grasland en bouwland) in box 3 zijn bekend.

Dat meldt de Belastingdienst. Met behulp van 2 tabellen kan de belastingplichtige de waarde van verpachte gronden (grasland en bouwland) berekenen. Voor vragen over de normen voor 2017 kan de belastingplichtige terecht bij de secretaris van het Platform Landbouw:

Belastingdienst/kantoor Eindhoven
t.a.v. de heer A.F.A. van de Leest
Postbus 90 056
5600 PJ Eindhoven
 

 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Agro

1

Gerelateerde artikelen