Middelgrote en grote werkgevers hebben vanaf 23 november 2023 de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) 2024 ontvangen. Wanneer de werkgever deze beschikking wil controleren heeft hij soms zogenoemde instroomgegevens nodig. De Belastingdienst adviseert om alvast voorlopig bezwaar te maken en niet te wachten totdat de instroomgegevens zijn ontvangen.

De werkgever moet in de beschikking letten op het volgende:

  • Zijn de juiste loonsommen gebruikt?
  • Zijn de uitkeringslasten terecht aan de werkgever toegerekend?
  • Kloppen de bedragen van de uitkeringslasten?
  • Is een eventuele overgang van onderneming goed verwerkt?

Om de uitkeringslasten te controleren kan het zijn dat de werkgever meer gegevens nodig heeft. De werkgever kan een specificatie van de instroomgegevens schriftelijk opvragen bij het competente belastingkantoor. Dit adres staat op de beschikking Whk. De werkgever ontvangt deze gegevens meestal binnen 1 week, maar uiterlijk binnen 6 weken.

De Belastingdienst adviseert om een e-mailadres te vermelden bij het opvragen van de instroomgegevens. De werkgever ontvangt de instroomgegevens dan per e-mail vanwege het gemak en de snelheid. De Belastingdienst gebruikt Belastingdienst filetransfer om het bestand op een veilige manier digitaal te versturen. Vraagt een gemachtigde adviseur namens de werkgever de instroomgegevens op, dan moet deze altijd een geldige machtiging meesturen.

Als de werkgever het niet eens is met de berekening van de gedifferentieerde premie, kan er schriftelijk bezwaar worden gemaakt. Dit bezwaarschrift moet de Belastingdienst binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking ontvangen. In afwachting van de instroomgegevens kan de werkgever binnen de termijn van 6 weken een voorlopig bezwaarschrift indienen. Na ontvangst van de gegevens vult de werkgever het bezwaar aan met de benodigde informatie.

Een kleine werkgever ontvangt geen beschikking maar een mededeling ‘gedifferentieerde premie Whk’. Hiertegen kan geen bezwaar gemaakt worden. Voor kleine werkgevers stelt de Belastingdienst de gedifferentieerde premiecomponenten WGA en ZW-flex per sector vast. Deze sectorale premies staan in de Nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2024 op uwv.nl.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Salarisadministratie, Premieheffing

213

Gerelateerde artikelen