Hoe kan een belastingadviseur klanten informeren, wanneer zij een brief van de Belastingdienst hebben ontvangen over de registratie Fraude Signalering Voorziening (FSV)? De fiscus geeft enkele tips.

De eerste 2.000 mensen hebben de brief in maart ontvangen. In april en begin mei zijn respectievelijk de tweede en derde zending verstuurd en de komende tijd volgen er meer. In een brief uit april van staatssecretaris Vijlbrief van Financiën staat meer te lezen over de procedure.

Op belastingdienst.nl/fsv staat uitgebreid beschreven wat FSV is en wat het betekende om in FSV geregistreerd te zijn. Hierin staat waarom de Belastingdienst met de registratie is gestopt en wat iemand kan doen als hij een brief krijgt met de mededeling dat hij geregistreerd stond.

Verder staat op de website van de Belastingdienst meer informatie over:

  • Waarom houdt de Belastingdienst gegevens bij?
  • Waar komen de gegevens vandaan?
  • Wat doet de Belastingdienst met de gegevens?
  • Hoe lang bewaart de Belastingdienst gegevens?
  • Wordt er nog onderzoek gedaan naar de FSV?
  • Wat betekent het als iemand een brief heeft gekregen over zijn gegevens in de FSV?
  • Welke persoonsgegevens stonden er in de FSV?

Op een speciale informatiekaart van de dienst staat een toelichting waarmee een deel van bovengenoemde vragen worden beantwoord.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Invordering

  1055
Gerelateerde artikelen