Waterschap Amstel, Gooi en Vecht moet nog 653 miljoen euro aan achterstallige belasting innen bij de 1,4 miljoen inwoners van hun werkgebied. Dat komt door ICT-problemen die ervoor hebben gezorgd dat het schap jaren achterloopt met het versturen van de aanslagen. Sommige adressen zullen binnenkort aanslagen voor meerdere jaren krijgen, wat het schap "heel vervelend" noemt.

Amstel, Gooi en Vecht werkt in Noord-Holland rond Amsterdam, een deel van Utrecht en een klein stuk van Zuid-Holland. Het is een van de grootste waterschappen van Nederland. Het computersysteem bij de uitvoeringsorganisatie van het schap is in 2021 vernieuwd, maar deze vernieuwing liep flinke vertraging op. Daardoor zijn vanaf 2021 lang niet alle aanslagen verstuurd.

Volgens het schap zijn alle aanslagen uit 2021 nu wel verstuurd en het grootste deel van de aanslagen over 2022 is ook de deur uit. Deze maand start het schap met de verzending van de aanslagen over 2023. Pas na de zomer komen de aanslagen over dit jaar aan de beurt. "We verwachten dat we begin 2025 weer helemaal bij zijn", zegt een woordvoerster. Amstel, Gooi en Vecht vraagt mensen die meer aanslagen in één jaar tijd niet kunnen betalen om zich zo snel mogelijk te melden. "We zitten klaar om mee te denken over een regeling."

De waterschapsbelasting is vrijwel de enige bron van inkomsten voor een waterschap, dat over dijken en schoon en voldoende water gaat. Amstel, Gooi en Vecht heeft door de inningsproblemen geld moeten lenen. De aanslag voor 2024 zal in het gebied uiteenlopen van 436 tot 506 euro.

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

292

Gerelateerde artikelen