In heel Nederland gaat de waterschapsbelasting voor huishoudens in 2024 omhoog. Alleen voor bedrijven geldt dat niet overal: in zes waterschappen wordt de belasting voor bedrijven, zoals agrariërs, juist lager. Dit blijkt volgens de Volkskrant uit onderzoek van de Vereniging Eigen Huis (VEH).

Door de sterk gestegen WOZ-waarden van woningen (waar een deel van de heffing op is gebaseerd) betalen huishoudens een steeds groter deel van de waterschapslasten, inmiddels 80 procent, berekende VEH. De WOZ-waarde van woningen steeg sinds 2015 namelijk met maar liefst 73 procent, tegenover 0,2 procent voor bedrijfspanden.

VEH roept op tot een eerlijker verdeling van de lasten tussen burgers en bedrijven. In maart stemt de Tweede Kamer over een wetsvoorstel over een herziening van de waterschapsbelasting. Dan zouden de tarieven sneller aangepast kunnen worden als de WOZ-waarden omhoog schieten.

Opvallend is dat de lasten voor agrarische bedrijven in 6 van de 21 waterschappen juist dalen. Dit komt door beleidskeuzes van de waterschapsbesturen. In De Dommel in Noord-Brabant is de doorsnee huiseigenaar minder dan 350 euro kwijt, in de noordelijke waterschappen Fryslân en Noorderzijlvest en in Zeeland meer dan 550 euro. Ook voor huurders lopen de tarieven flink uiteen, van minder dan 250 euro tot ruim 400 euro per huishouden per jaar.

Bron: Volkskrant/VEH

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

84

Gerelateerde artikelen