Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Hierin is het onderstaande voor de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) en de Research en Development Aftrek (RDA) aangekondigd.
Een passage uit de wet WVA, artikel 1, L2 wordt met ingang van 2015 geschrapt. Het gaat om de passage waarin is geregeld dat niet-ondernemers (kennisinstellingen) die opdrachten hebben gekregen voor het verrichten van S&O vanuit het Nederlandse bedrijfsleven gebruik kunnen maken van de WBSO.
 
Verder blijft voor de WBSO:
  • de bovengrens van de 1e schijf van de S&O-loonsom €250.000;
  • het percentage van de 1e schijf 35%;
  • het percentage van de 1e schijf voor starters 50%;
  • het percentage van de 2e schijf 14%;
  • het plafond voor de S&O-afdrachtvermindering € 14 miljoen

Voor de RDA blijft het RDA-percentage gehandhaafd op 60%. De bedragen voor de S&O-aftrek voor zelfstandigen, inclusief de extra aftrek voor zelfstandige starters, worden eind 2014 bekendgemaakt.

Het budget voor de WBSO bedraagt in 2015 €794 miljoen. Het budget voor de RDA bedraagt in 2015 €238 miljoen. Al deze wijzigingen gelden voor de WBSO/RDA-aanvragen voor het jaar 2015.

Zie een ander bericht voor de uitgebreide samenvatting van het Belastingplan 2015.

Bron: RVO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2014

0

Gerelateerde artikelen