Zoals verwacht is in het Belastingplan een verlenging opgenomen van de vorig jaar als eenmalige aangekondigde crisisheffing hoge lonen. Staatssecretaris Weekers van Financiën bezwoer woensdag echter dat dit de laatste keer is. "Over dit jaar nog één keer crisisheffing, maar dat is het dan ook", aldus Weekers.

De pseudo-eindheffing voor hoog loon, zoals de crisisheffing officieel heet, betreft een door werkgevers af te dragen extra loonheffing van 16 procent over het loon hoger dan 150.000 euro. De maatregel moet het Rijk in 2014, net zoals in dit jaar, 500 miljoen euro extra belastinginkomsten opleveren. Tegen de crisisheffing over 2012, die bij ongeveer 18.000 inhoudingsplichtigen is geheven, zijn zoals bekend ongeveer 10.000 bezwaarschriften ingediend. Momenteel is een aantal proefprocedures in voorbereiding.

Op een persconferentie na het aanbieden van de Miljoenennota 2014 aan de Tweede Kamer, zei Weekers woensdag dat hij er het volste vertrouwen in had dat de heffing standhoudt bij de rechter. Een van de argumenten die tegen de heffing wordt ingebracht, is dat de bevoegdheid van de overheid begrensd is om belasting te heffen met terugwerkende kracht. De heffing over 2012 werd medio april 2012 bekendgemaakt.

Dat argument zou volgens werkgevers ook weer tegen de heffing over 2013 in stelling kunnen worden gebracht. Weekers zei woensdag echter dat dit argument min of meer vervalt. Wetstechnisch is er namelijk een duidelijk verschil met de situatie vorig jaar.
Maar de staatssecretaris wilde vooral benaderen dat het na dit jaar nu echt gedaan is met de crisisheffing. De ook aanwezige minister Dijsselbloem was het daar blijkbaar mee eens. Weekers: "Ik zie dat mijn minister ook duidelijk 'nee' schudt: volgend jaar geen crisisheffing meer."
 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2013

0

Gerelateerde artikelen