Staatssecretaris Weekers wil "de rotte appels uit de mand met belastingplichtigen" halen. "Ik heb er moeite mee als onze belastingverdragen door bedrijven worden gebruikt om in het geheel geen belasting te betalen", zei hij vandaag op het jaarcongres van de NOB.

De staatssecretaris staat nog steeds op het standpunt dat Nederland niet eenzijdig stappen moet nemen om belastingontwijking te bestrijden. "Maar het is wel balanceren op een slap koord", stelde hij vast in zijn toespraak in 't Spant in Bussum, want de protesten tegen agressieve taxplanning nemen alleen maar toe "en daarbij wordt de rol van Nederland onder een vergrootglas gelegd". Logisch, vindt Weekers, dat burgers in een periode waarin ze zelf de broekriem moeten aanhalen de belastingmoraal van multinationals bekritiseren. "Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft zich verbreed van de vraag hoe je omgaat met mens en milieu naar financieel beleid, zoals beloningen en belastingmoraal."

In reactie op het vorige week verschenen onderzoek van SEO zei Weekers in Bussum dat "het erop lijkt dat sommige belastingplichtigen het stelsel gebruiken op een manier zoals het niet bedoeld is". De staatssecretaris zei er geen moeite mee te hebben als dubbele belasting wordt voorkomen - dat is immers juist de bedoeling van het gros van de bilaterale belastingverdragen. "Maar waar ik wel moeite mee heb is het gebruik van verdragen om in het geheel geen belasting te betalen."

Over de rand

De belastingplichtigen die dat doen moeten als "rotte appels uit de mand gehaald worden", vindt Weekers. Hij tekende daarbij wel aan dat daarbij "heel voorzichtig te werk gegaan moet worden", want het Nederlandse vestigingsklimaat is het kabinet heel wat waard. "Ik wil bedrijven niet over de rand duwen", aldus Weekers.

Daarop ging hij in op de spotprent die de uitnodiging voor het jaarcongres sierde. Daarop staat de staatssecretaris afgebeeld als tuinman in een tuin vol brievenbussen, met naast hem een gieter en een emmer met 'brievenbuszaad'. "U zult mij nooit kunnen betrappen met brievenbuszaad", zo hield Weekers zijn gehoor voor. "Ik heb honderd keer liever rokende schoorstenen en bruisende kantoren, dan brievenbussen."

Morele grenzen

De VVD-staatssecretaris ging ook nog in op de verantwoordelijkheden die de belastingadviseur heeft in deze discussies. Waarbij hij duidelijk maakte het onderscheid tussen letter en geest van de wet - zoals dat ook in het SEO-rapport gebruikt wordt - graag te hanteren. "Ik roep u op na te denken over de morele grenzen die u als professional trekt", zo zei hij. "Tot het randje van de wet gaan, kan in het directe financiële belang van uw cliënt zijn, maar vervolgens is er reparatiewetgeving nodig. Dat verdient allemaal geen schoonheidsprijs."

Reële investeringen

Tot slot kwam Weekers nog terug op de rol die de belastingadviessector speelt in het aantrekken van buitenlandse investeringen, bijvoorbeeld bij handelsmissies. Die rol wordt zeer op prijs gesteld. Maar Weekers maakte tegelijkertijd nog eens duidelijk, dat, mocht het ooit zo zijn geweest dat bfi's een gelijkwaardig onderdeel waren van die activiteiten, dat nu wel voorbij is. "Wat mij betreft richt u zich hierbij vooral op het aantrekken van reële investeringen", aldus Weekers over de wenselijkheid van buitenlandse investeringen.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Vennootschapsbelasting, Internationaal belastingrecht

0

Gerelateerde artikelen