De economische effecten van het aanscherpen van de substance-eisen voor doorstroomvennootschappen zijn volgens het kabinet onbekend. In de begroting voor 2014 is er in ieder geval geen rekening mee gehouden. Staatssecretaris Weekers van Financiën zegt niet somber te zijn. "Wie weet rolt er zelfs een positief effect uit", verklaarde hij woensdag tegenover TaxLive.

In de kabinetsbrief van 30 augustus jl. kondigde het kabinet aan dat de Belastingdienst spontaan informatie gaat uitwisselen met verdragspartners als doorstroomvennootschappen niet voldoen aan bepaalde substance-eisen. Fiscalisten signaleren dat deze eenzijdige stap van Nederland de vestigings- en investeringsbeslissingen van multinationals meteen is gaan beïnvloeden. Gegeven het feit dat deze sector ruim 3 miljard euro bijdraagt aan de Nederlandse economie, zou dat dus moeten leiden tot economische schade.   

Weekers verwacht dat echter niet, zo zei hij woensdag. "De economische effecten van het kabinetsbesluit kunnen we moeilijk voorspellen. De effecten zouden net zo goed positief kunnen zijn: als bedrijven hier inderdaad hun substance vergroten, is dat goed voor onze economie. En volgens mij zijn de Nederlandse fiscalisten uitstekend in staat hun cliënten uit te leggen waarom dat wenselijk is. Ik acht de Nederlandse belastingadviesbranche zeer hoog: volgens mij bieden wij kwalitatief het beste wat er wereldwijd te krijgen is."

Een economisch effect is echter niet wat het kabinet nastreefde met de brief, zo zei Weekers. "Met deze maatregelen heb ik om te beginnen de opwaartse trend, de stijging van het aantal bijzondere financiële instellingen in Nederland, willen ombuigen. Laat dat duidelijk zijn. Ten tweede en ten derde gaat het dan om het verhogen van de substance en om het vergroten van de transparantie."

Refererend aan de (recente) inspanningen van de G20, de OECD en de Europese Unie liet Weekers ook nog blijken dat de aanpak van grondslaguitholling en winstverschuiving (BEPS) wat hem betreft verder een internationale aangelegenheid zal zijn. "Alleen internationaal gecoördineerd kan hiervoor een evenwichtige oplossing gezocht worden."
 

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Vennootschapsbelasting, Internationaal belastingrecht

Dossiers: Prinsjesdag 2013

1

Gerelateerde artikelen