Een groot deel van de oppositie heeft dinsdagnacht het vertrouwen in staatssecretaris Weekers opgezegd naar aanleiding van de Bulgaarse toeslagenfraude. De motie van wantrouwen kreeg de steun van CDA, PVV, SP, D66, 50Plus, PvdD en GL maar haalde daarmee geen meerderheid. De coalitiepartijen VVD en PvdA behielden het vertrouwen in de VVD-bewindsman en kregen daarbij slechts steun van de oppositiepartijen CU en SGP. Staatssecretaris Weekers vindt zichzelf de juiste man om door te gaan met fraudebestrijding bij toeslagen. "Ik ben gemotiveerd om deze klus verder te klaren", gaf hij aan in het debat.

 

Fraude

De Bulgaarse toeslagenfraude werd drie weken geleden door Brandpunt en RTL Nieuws aangezwengeld. De bewindsman stelde in het debat  weliswaar op de hoogte te zijn van verschillende vormen van systeemfraude. Het specifieke fenomeen waarbij Bulgaren werden geronseld en met bussen naar Nederland kwamen om toeslagen aan te vragen via een valse inschrijving in de GBA, was hem niet bekend. Vandaar zijn reactie in de uitzending van Brandpunt dat hij geschokt was.  Met deze knip van enerzijds wel kennis hebben van systeemfraude in algemene zin, maar anderzijds niet van de specifieke casus, nam de meerderheid van de Kamer dus genoegen.

Coalitie

Zowel VVD als PvdA probeerden de Tweede Kamer een spiegel voor te houden van de eigen rol in de bestrijding van toeslagenfraude. Neppérus (VVD) blikte terug en stelde dat na de invoering van de toeslagen vooral oog was voor service en snelheid. Zij haalde een oud jaarverslag van het Ministerie van Financiën aan, waarin onomwonden werd gesteld dat destijds voorrang is gegeven aan tijdige betaling boven toezicht. Groot (PvdA) vond ook dat fraudebestrijding altijd een ondergeschoven kindje is  geweest met medeweten van de Tweede  Kamer. "De Kamer heeft de nodige boter op het hoofd", voegde hij daar aan toe, waarna de oppositie in de gordijnen vloog.

Oppositie

De kritiek van de voltallige oppositie op het handelen van Weekers was niet van de lucht.  "De staatssecretaris heeft geen regie", stelde Van Ojik (GL). "De kloof tussen woord en daad is hem toe te rekenen", aldus Koolmees (D66) om daar aan toe te voegen dat "de geloofwaardigheid van deze staatssecretaris is tot een dieptepunt gedaald". "De staatssecretaris zit erbij en kijkt erna", laakte Van Vliet (PVV) de houding van Weekers. Bashir (SP) had "niet het beeld van een staatssecretaris die signalen adequaat oppakt".

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Toeslagen en zorgverzekeringswet

2

Gerelateerde artikelen