Staatssecretaris Weekers van Financiën moet zich verantwoorden nu is gebleken dat de inmiddels afgetreden Roermondse wethouder Van Rey (VVD) hem om zijn "zienswijze en advies" heeft gevraagd. Anderhalve week na dat verzoek zat Van Rey al op het departement om bij een hoge ambtenaar van de Belastingdienst zijn persoonlijke zaak te bepleiten. Ook de door Weekers uitgesproken voorkeur voor het belastingkantoor Roermond boven dat van Venlo komt in dit verband in een kwade reuk te staan. De oppositie in de Tweede Kamer is ontzet en eist opheldering.

Belangenverstrengeling

Van Rey (VVD) was wethouder in Roermond. De commissie Sorgdrager-Frissen deed onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling tussen hem en projectontwikkelaar Van Pol. Een van de adviezen was om zijn vastgoedbelangen in Roermond op afstand te zetten in een stichting. Van Rey constateerde dat er dan overdrachtsbelasting verschuldigd zou zijn en schreef 23 maart 2012 op zijn beurt een brief aan de Staatssecretaris van Financiën die hij ook persoonlijk zeer goed kent. Frans Weekers was namelijk zijn persoonlijk assistent toen Van Rey in de jaren negentig lid van de Tweede Kamer was. Van Rey pleit in de brief aan zijn politieke protegé voor een regeling waarin politieke ambtsdragers in dergelijke gevallen vrijgesteld zouden moeten worden van overdrachtsbelasting. NRC citeert uit deze brief. "Graag verneem ik uw zienswijze ten aanzien van een dergelijke regeling respectievelijk uw advies met betrekking tot de wijze waarop ik vanwege het bekleden van een publiek ambt zonder fiscaal nadeel gevolg kan geven aan de aanbeveling van de commissie Sorgdrager-Frissen", zo luidt de laatste zin van zijn brief. Van Rey heeft volgens het NRC zelf aangegeven dat hij vervolgens binnen anderhalve week op het Ministerie van Financiën heeft gesproken over de kwestie, wat vrij snel en tevens opmerkelijk genoemd mag worden. Een bijzondere vrijstellingsregeling is er overigens niet gekomen. Van Rey is op 22 oktober afgetreden als wethouder in verband met een justitieel onderzoek wegens corruptie en het lekken van vertrouwelijke informatie. Hij heeft toen eveneens zijn lidmaatschap van de Eerste Kamer neergelegd.

Billboard

Eerder kwam Weekers ook al in het nieuws toen tijdens de verkiezingscampagne zijn afbeelding op een groot billboard langs de A73 verscheen. De reclame-uiting bleek gefinancierd door Van Rey en projectontwikkelaar Van Pol. Weekers gaf eerst aan hiervan niet op de hoogte te zijn, maar hij kwam snel op deze bewering terug en stelde toen desgevraagd dat hij wel wist wie de financiers waren. In het formatiegesprek met toenmalig formateur Rutte zou de financiering van het billboard aan de orde zijn geweest, zo merkte de premier twee weken geleden op in een debat na het aftreden van staatssecretaris Co Verdaas van Economische Zaken. Maar ook bij Verdaas waren diens declaraties in het formatiegesprek aan de orde geweest wat niet mocht verhinderen dat hij na een nieuw feit in hetzelfde "dossier" zich toch gedwongen voelde om zijn ontslag aan te bieden.

Vragenuurtje

Kamerlid Omtzigt (CDA) heeft inmiddels mondelinge vragen aangemeld voor het Vragenuurtje van dinsdag 18 december om Weekers over deze nieuwe kwestie aan de tand te voelen. Pas rond 13 uur zal bekend worden of deze vraag ook daadwerkelijke gesteld kan worden. Zijn fractievoorzitter Buma heeft tevens aangegeven premier Rutte ter verantwoording te zullen roepen.

Belastingkantoor Roermond

Curieus in dit verband is ook de sluiting van het belastingkantoor in Venlo of Roermond. Tijdens een debat in de Tweede Kamer in maart sorteerde Weekers al duidelijk voor op sluiting van het kantoor in Venlo. "Als je kijkt naar de kantoren in Roermond en Venlo, is het kantoor in Roermond volgens de Belastingdienst beter geoutilleerd wat betreft de bedrijfsvoering en de ligging in de buurt van het openbaar vervoer. Het kantoor in Roermond is groter en het kost minder dan dat in Venlo, dat slechter is gesitueerd. Er is een businesscase op tafel gelegd over waar je het beste kunt zitten, maar ik wil eerst van de dienst zelf horen wat uiteindelijk het beste is," aldus de bewindsman. De oppositie meent nu echter dat Weekers adviezen had, waarin juist de voorkeur aan Venlo werd gegeven. Wethouder Van Rey zou tegelijkertijd in die tijd in de gemeenteraad van Roermond hebben aangegeven dat hij er alles aan zou doen om het belastingkantoor in Roermond te behouden. De voorliggende vraag is nu of Weekers op objectieve gronden zijn voorkeur voor Roermond heeft uitgesproken, dan wel zich anderszins heeft laten leiden. Volgens bronnen in Den Haag geeft Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waar uiteindelijke de beslissing over de huisvesting van Rijksdiensten valt, inmiddels de keuze op Venlo laten vallen. De SP wil opheldering hoe dit zich verhoudt tot de eerdere opmerkingen van Weekers.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Belastingrecht algemeen

0

Gerelateerde artikelen