Staatssecretaris Weekers wil de innovatiebox en het tarief van 5% in stand laten, zo liet hij dinsdag in de Eerste Kamer weten. Er was onduidelijkheid over het voortbestaan van de innovatiebox, aangezien in het Regeerakkoord het voornemen is opgenomen om te bezuinigen op fiscale innovatieregelingen. Weekers stelt dat het hem "een lief ding waard is" om investeerders nu de zekerheid te geven dat de innovatiebox blijft bestaan.

Evaluatie

Op dit moment wordt de innovatiebox geëvalueerd. De verwachting is dat de uitkomsten van deze evaluatie in het voorjaar beschikbaar komen. Weekers treedt dan in overleg met zijn collega van het ministerie van Economische Zaken om te bezien welke actie ondernomen dient te worden. Zonder te willen vooruitlopen op de conclusie van de evaluatie, geeft Weekers nu wel aan dat het voortbestaan, en het lage tarief, van de innovatiebox wat hem betreft niet ter discussie staat.

Regeerakkoord

In het Regeerakkoord staat nog het voornemen om vanaf 2014 de fiscale innovatieregelingen te beperken. "In 2014 wordt er € 93 mln. bezuinigd op de RDA, de WBSO en de innovatiebox. Dit bedrag loopt op naar € 160 mln. in 2015 e.v.," valt in het akkoord te lezen. De innovatiebox zal dus worden ontzien, zo beloofde Weekers. De bewindsman liet doorschemeren dat er nog onderuitputting in de RDA zit, wat betekent dat er geld op de begroting beschikbaar is voor verruiming van de regeling. Dit geld zal worden benut om de bezuiniging (deels) op te vangen. Het is nog niet duidelijk waar het overige geld dan vandaan zal komen.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Vennootschapsbelasting

0

Gerelateerde artikelen