Op voorstel van Voorzitter Khadija Arib gaan de Algemene Politieke Beschouwingen dit jaar niet door, omdat er nog geen nieuw kabinet is om mee te debatteren. Zodra dat kabinet er wel is, wordt er een debat over de regeringsverklaring gehouden.
Op Prinsjesdag worden de rijksbegroting en de Miljoenennota wel ingediend, maar deze komen van het demissionaire kabinet van VVD en PvdA. En zo'n kabinet maakt over het algemeen geen nieuw beleid. Nu zeker niet, omdat VVD en PvdA geen meerderheid hebben in het kabinet. Het gewoonlijke doel van de APB is om te kijken hoeveel ruimte het kabinet heeft om zijn plannen daadwerkelijk uit te voeren en hoe groot de steun daarvoor in de Kamer is.
 
Ook in 2012 besloot de Kamer om niet te debatteren. Toen waren de Tweede Kamerverkiezingen net gehouden, namelijk op 12 september.

Bron: Tweede Kamer

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

0

Gerelateerde artikelen