Vanaf 1 maart kan de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting worden gedownload bij de Belastingdienst. Welke gegevens staan erin, en welke zijn er voor 2013 bij gekomen?

De lijst van gegevens is sinds de introductie van de vooraf ingevulde aangite in 2010 fors gegroeid. Dit jaar staan er ook de lijfrentepremies, gegevens van tweede woningen en bedragen van voorlopige aanslagen bij. De complete lijst ziet er als volgt uit:

 • burgerservicenummer en geboortedatum;
 • naam, burgerservicenummer en geboortedatum van uw echtgenoot of van degene met wie iemand heel 2013 samenwoonde;
 • de periode dat iemand getrouwd was of samenwoonde in 2013;
 • naam, burgerservicenummer en geboortedatum van kind of kinderen;
 • loon, naam werkgever, arbeidskorting en ingehouden loonheffing;
 • loon Zorgverzekeringswet;
 • pensioen en andere uitkeringen;
 • WOZ-waarde en adres van eigen woning en de periode dat deze woning het hoofdverblijf was;
 • gegevens van andere woningen in Nederland, zoals een vakantiehuis;
 • ontvangen studiefinanciering en studieperiode;
 • heffingskortingen: jonggehandicaptenkorting, doorwerkbonus, alleenstaandeouderenkorting, levensloopverlofkorting, inkomensafhankelijke combinatiekorting en alleenstaandeouderkorting;
 • ontvangen of betaald bedrag via een voorlopige aanslag inkomstenbelasting;
 • ontvangen of betaald bedrag via een voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet;
 • een deel van de lijfrentepremies;
 • hypotheekgegevens en dividendbelasting;
 • banksaldi- en spaartegoeden;
 • waarde effectenportefeuilles;
 • leningen en andere schulden;
 • buitenlandse (Belgische en Duitse) pensioenen;
 • premies AOV (Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen;
 • buitenlandse spaartegoeden;
 • de naam van degene van wie iemand een persoonsgebonden budget ontvangt.

Bij buitenlandse pensioenen en spaartegoeden en persoonsgebonden budget geeft de Belastingdienst aan dat iemand deze inkomsten heeft, maar moet men zelf de bedragen invullen.

Verder blijft de belastingplichtige zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Het is daarom raadzaam de vooraf ingevulde gegevens goed te controleren. Uit onderzoek is gebleken dat bij 1 op de 10 vooraf ingevulde aangiftes fouten zitten.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

49

Gerelateerde artikelen