Onderzoekers van het Centraal Planbureau (CPB) hebben vastgesteld dat 18 procent van alle betalingen door multinationals voor het gebruik van intellectueel eigendom (IE), zoals patenten en logo’s, belastinggedreven zijn. Overheden missen hierdoor belastinginkomsten ter grootte van tussen de 6,5 en 16 miljard dollar.

Multinationals betalen voor het gebruik van intellectueel eigendom (IE) waarvan de rechten zich in een ander land kunnen bevinden. Wanneer over de inkomsten van de IE-rechten belasting moet worden betaald, kunnen de bedrijven profiteren van gunstige belastingtarieven in bepaalde landen, vaak belastingparadijzen. De onderzoekers onderzochten 112 landen over de periode 2014-2018. Gemiddeld bedroeg de stroom aan royaltybetalingen in die jaren in totaal 50 miljard dollar.

Voor de schatting van het verlies aan belastinginkomsten, tussen de 6,5 en 16 miljard dollar, gebruikten de onderzoekers een nieuw ontwikkelde methode die rekening houdt met zowel het verplaatsen van de IE-rechten, als met sublicenties in doorsluislanden.

De forse bandbreedte in de schatting is te herleiden tot het gebrek aan rapportages van bilaterale stromen van en naar belastingparadijzen. Deze bandbreedte zou kleiner zijn wanneer er meer stromen van en naar belastingparadijzen gerapporteerd worden.

Sommige landen, zoals Luxemburg, Singapore en het Verenigd Koninkrijk, rapporteren in het geheel geen bilaterale stromen. Sommige andere landen, zoals Ierland en Nederland, doen dat slechts gedeeltelijk met respectievelijk 45 procent en 27 procent aan rapportages in bilaterale betalingen, aldus het onderzoeksverslag van het CPB onder de naam 'Belastinggemotiveerde royaltystromen: omvang van misgelopen belastingen'.

Sinds 2021 kent Nederland een bronbelasting op royaltybetalingen naar landen die daar weinig of geen belasting over heffen waardoor ons land geen aantrekkelijk tussenstation meer is. Op het moment dat er ook data voor 2021 en 2022 beschikbaar zijn, biedt dat de mogelijkheid om de wereldwijde effecten van de van de sinds 2021 ingevoerde voorwaardelijke Nederlandse bronbelasting op royalty’s af te leiden.

Lees ook het thema Bronbelasting op renten en royalty’s.

Bron: CPB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Bronbelasting, Internationaal belastingrecht

Focus: Focus

981

Gerelateerde artikelen