De werkgeversvereniging AWVN heeft onder haar leden gepeild in welke mate zij vergoedingen uitkeren voor woon-werkverkeer en thuiswerken. Uit het onderzoek blijkt dat 67 procent van de werkgevers bij de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer de maximale fiscale vrijstelling vergoedt. Bij de fiscaal vriendelijke thuiswerkvergoeding heeft 72 procent van de werkgevers zo’n vergoeding ingevoerd. Ruim een kwart van de werkgevers keert zelfs een vergoeding uit boven de vrijstelling van 2,53 euro.

Nederlandse werkgevers verstrekken op grote schaal vergoedingen voor woon-werkverkeer. Van de werkgevers die deelnamen aan het onderzoek verstrekt 92 procent een vergoeding voor woon-werkverkeer. Naar schatting ontvangen 3,35 miljoen werknemers gezamenlijk meer dan 2 miljard euro voor deze kosten.

Dankzij een hogere fiscale vrijstelling vallen de vergoedingen de laatste jaren ook steeds ruimer uit, zo blijkt het onderzoek getiteld ‘Reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding’. De fiscale ruimte is tussen 2006 en 2022 niet verhoogd. De belastingvrije vergoeding werd in 2023 van 19 cent verhoogd naar 21 cent per kilometer. Sinds dit jaar staat de teller op 23 cent per kilometer.

Ook bij de vrijgestelde thuiswerkvergoeding, die in 2022 is ingevoerd vanwege de gevolgen van de coronacrisis, wordt in meerderheid het fiscale maximum toegepast. De thuiswerkvergoeding hangt rechtstreeks samen met de woon-werkvergoeding: op dagen dat wordt thuisgewerkt wordt geen woon-werkvergoeding verstrekt.

Bron: AWVN

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

83

Gerelateerde artikelen