Er komt deze kabinetsperiode nog een werkgroep die de fiscaal-juridische houdbaarheid gaat toetsen van de modellen die integrale kindcentra (IKC) hanteren voor de btw-afdracht bij het uitwisselen van personeel. Die toezegging deed Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer in het overleg over kinderopvang.

De werkgroep zal vertegenwoordigd zijn door de ministeries van Financiën, Sociale Zaken en Onderwijs.

Een IKC is een integraal kindcentrum waarin sociaal-culturele instellingen en onderwijsinstellingen samenwerken in de ontwikkeling van baby's, peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar. Bij de samenwerking is sprake van twee verschillende instellingen waarvoor twee verschillende btw-vrijstellingen met bijbehorende voorwaarden gelden.

Eerder dit jaar bleek uit een peiling van de PO-Raad, de belangenbehartiger voor het primair onderwijs, dat driekwart van de schoolbesturen wel oren heeft naar een IKC, maar hierbij aanloopt tegen belemmerende regels, zoals het feit dat personeel dat voor de afdeling opvang werkt niet zomaar ook voor de school mag worden ingezet. Wie het opzetten van een IKC wel lukt, zijn vooral de grotere besturen. Zij hebben relatief gezien meer geld om de notaris van te betalen die hen wegwijs maakt in het woud van de juridische en fiscale regels.
 
De werkgroep gaat onderzoeken onder welke voorwaarden de toepassing van de btw-vrijstelling bij onderlinge inhuur van personeel nu al wél mogelijk is. Verder krijgt de werkgroep als taak om robuuste modellen te ontwikkelen voor samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang, waarbij juridische, fiscale en governance-aspecten worden uitgewerkt.
 

Bron: PO-raad

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

0

Gerelateerde artikelen