Automobilisten en motorrijders hoeven vanaf 2025 geen tol meer te betalen als ze gebruikmaken van de Westerscheldetunnel. Om gemiste inkomsten uit de tolheffing de komende jaren te dekken, stelt het Rijk 140 miljoen euro beschikbaar.

Demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) en de Zeeuwse gedeputeerde Harry van der Maas ondertekenden maandag in Den Haag een overeenkomst over het tolvrij maken van de tunnel tussen Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. "Dit is een langgekoesterde wens van de Zeeuwen en het is mooi dat we die wens nu, in goede samenwerking met de provincie Zeeland, in vervulling kunnen laten gaan", aldus Harbers.

Een meerderheid van de Tweede Kamer sprak zich ruim een jaar geleden uit voor het vervroegd tolvrij maken van de Westerscheldetunnel. Aanvankelijk was het de bedoeling de tunnel in 2033 tolvrij te maken. "Een tolvrije tunnel is een belangrijke impuls voor de leefbaarheid en economie van Zeeland. Naast de bereikbaarheid in Zeeland is het tolvrij maken van de tunnel een forse verbetering voor de verbinding met de rest van Nederland en Vlaanderen", zegt Van der Maas.

Voor het tolvrij maken van de tunnel voor vrachtverkeer is nog geen geld beschikbaar. Wel hebben het Rijk en de provincie Zeeland afgesproken zich de komende tijd in te spannen om ook dit op te lossen.

De Westerscheldetunnel is in 2003 geopend en uitsluitend bestemd voor wegverkeer. Voor de bouw van de tunnel waren Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren en Zuid-Beveland door autoveerdiensten met elkaar verbonden. Die veerdiensten zijn bij de opening van de Westerscheldetunnel opgeheven. Er vaart nog wel een fiets-voetveer tussen Vlissingen en Breskens.

Een retour door de tunnel kost voor een personenauto 10 euro. Veelgebruikers en abonnementhouders betalen minder. Per dag maken gemiddeld ruim 21.000 voertuigen gebruik van de verbinding.

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

97

Gerelateerde artikelen