Het wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen is voor een spoedadvies naar de Raad van State gestuurd. De wet brengt alle losse beleidsbesluiten voor gedupeerden bij elkaar waaronder de kindregeling. Het kabinet mikt op compensatie van de 'toeslagenkinderen' vanaf begin 2023.

Het wetsvoorstel bevat de volgende (bestaande) regelingen:

  • De Catshuisregeling, die zorgt dat gedupeerden een eerste uitkering krijgen van € 30.000 en hulp bij de aanpak van hun schulden.
  • De regeling voor verdere financiële tegemoetkoming in gevallen waarin de werkelijke schade hoger is dan de eerste uitkering.
  • De kindregeling die een financiële vergoeding voor kinderen van gedupeerden biedt.
  • Een nieuwe regeling voor gedupeerden in de zorgtoeslag, huurtoeslag of het kindgebonden budget.

De regeling voor ex-partners van gedupeerden is geen onderdeel van het wetsvoorstel voor de herstelwet. Hiervoor zal een nieuw wetsvoorstel volgen. Het streven is om het wetsvoorstel na het Advies van de Raad van State voor het zomerreces naar de Tweede Kamer te sturen. De verwachting is dat de eerste betalingen van de kindregeling begin 2023 van start kunnen gaan. In de tussentijd kunnen kinderen ondersteuning krijgen via de hulp van gemeenten aan gezinnen.

Bron: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

  202
Gerelateerde artikelen