De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Wet uitstel van betaling exitheffingen. De fracties van VVD, PvdA, CDA, D66, GroenLinks, ChistenUnie, SGP en 50PLUS stemden voor.

Een amendement van Van Vliet (PVV) om de termijn voor uitstel van betaling te beperken tot 10 jaar is verworpen. Ook een motie van Omtzigt (CDA) en Van Vliet om met de Europese Commissie in overleg te treden om het uitstel van betaling in de tijd te beperken, haalde geen meerderheid. Wel zegde Weekers per brief toe tijdens de lopende infractieprocedure bij het Europees Hof te zullen pleiten voor de mogelijkheid van genoemde limitering van het uitstel van betaling.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting

0

Gerelateerde artikelen