De Tweede Kamer vergadert waarschijnlijk in februari volgend jaar over het beperken van de heffingsbevoegdheid van precariobelasting voor enige openbare werken van algemeen nut.
Het wetsvoorstel regelt de afschaffing van de precariobelasting op nutsleidingen. Dat betekent dat gemeenten geen precariobelasting meer kunnen heffen van nutsbedrijven over netwerken die zij in, op of boven gemeentegrond exploiteren. Gemeenten die op 10 februari 2016 in hun belastingverordening een tarief hadden voor nutsnetwerken, hebben nog 10 jaar om de opbrengst uit precariobelasting terug te brengen tot nul.
 

Bron: VNG

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

1

Gerelateerde artikelen