Sommige incassobureaus confronteren consumenten met intimidatie en onterechte of niet inzichtelijke kosten, waardoor mensen verder in de problemen komen en emotionele stress ondervinden. Om dit tegen te gaan, heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer dat een incassoregister regelt en kwaliteitseisen stelt.

Met het wetsvoorstel, officieel Wet kwaliteit incassodienstverlening geheten, wordt straks een registratie verplicht om actief te zijn als incassodienstverlener. Alleen bureaus die aan de juiste eisen voldoen, worden ingeschreven in het incassoregister.

Incassodienstverleners die zich 'niet gedragen', worden uit het register verwijderd en mogen dat werk dan niet meer doen. Het register is openbaar en gratis raadpleegbaar, zodat iedereen kan zien of een incassobureau aan de juiste eisen voldoet. Deze kwaliteitseisen gaan onder meer over de juiste opbouw en transparantie van de vordering. Ook worden er eisen gesteld aan het personeel, zodat tegen gegaan wordt dat mensen op ontoelaatbare wijze onder druk gezet worden.

Ook vanuit de sector werd gepleit voor duidelijke regels. Een grote groep incassobureaus houdt zich al langer aan zelf opgelegde kwaliteitseisen binnen de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI). De Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, de NVVK, heeft een advies uitgebracht over het wetsvoorstel.

Wetsvoorstel

Memorie van toelichting

Bron: Ministerie voor Rechtsbescherming

Rubriek: Civiel recht algemeen, Verbintenissenrecht

Informatiesoort: Nieuws

Carrousel: Carrousel

  157
Gerelateerde artikelen