Op advies van de Raad van State, hebben initiatiefnemers D66, PvdA en VVD het wetsvoorstel modernisering huwelijksvermogensrecht gewijzigd. De wijzigingen betreffen de insluitingsclausule en de verknochtheidstoets.

Dat meldt de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

In het huidige huwelijksvermogensrecht worden voorhuwelijkse bezittingen en schulden en bijvoorbeeld erfenissen en giften standaard opgenomen in de gemeenschap van goederen. Volgens D66, PvdA en VVD sluit dit niet meer goed aan op de praktijk.

Het wetsvoorstel van de drie partijen heeft daarom als uitgangspunt dat goederen die door erfopvolging of gift worden verkregen buiten de gemeenschap vallen. Op grond van de insluitingclausule kan bepaald worden dat goederen toch in de gemeenschap worden opgenomen.

Volgens de Raad van State was het niet duidelijk of bij huwelijkse voorwaarden van de deze insluitingsclausule kon worden afgeweken. In het wetsvoorstel is nu meegenomen dat er wel kan worden afgeweken: de insluitingsclausule is niet dwingend, in tegenstelling tot de uitsluitingsclausule.

Daarnaast hebben D66, PvdA en VVD ook het advies van de Raad van State met betrekking tot de verknochtheidstoets overgenomen.

De Tweede Kamer neemt het wetsvoorstel nu in behandeling. Op 15 oktober bepaalt de Vaste Kamercommissie Veiligheid en Justitie hoe en wanneer de parlementaire behandeling gaat plaatsvinden.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Huwelijksvermogensrecht

1

Gerelateerde artikelen