Het Register Belastingadviseurs (RB) heeft gereageerd op het concept wetsvoorstel openbaarmaking vergrijpboeten. Het wetsvoorstel beoogt degenen die in de uitoefening van hun beroep belastingontduiking plegen of foutief toeslagen aanvragen aan te pakken.

Het RB laat weten geen voorstander te zijn van de openbaarmaking van vergrijpboeten. In de huidige wetgeving zijn er voldoende alternatieven voor het opleggen van zware sancties tegen adviseurs die zich schuldig maken aan het faciliteren van belastingontduiking. In de praktijk worden deze sancties zeer beperkt opgelegd. Onder de geldende wetgeving tot en met 31 december 2013 betrof dit in totaal twee medeplegers. In de periode vanaf 1 januari 2014 zijn er 18 bestuurlijke boeten opgelegd en zijn er vier boeten aangekondigd.

Het RB wijst daarnaast op het feit dat er binnen de eigen beroepsorganisatie al een meldplicht geldt indien aan een lid een bestuurlijke boete is opgelegd. Een melding kan leiden tot een uitspraak van de Raad van Tucht of Beroep waarbij het betreffende lid ook het lidmaatschap kan worden ontnomen.

Publicatie van opgelegde vergrijpboeten kan een algemeen belang dienen, maar het noemen van de naam van zowel de betrokken belastingadviseur als het kantoor kan tot forse commerciële schade leiden. Het RB geeft dan ook uitdrukkelijk in overweging om de naam van het kantoor achterwege te laten of in ieder geval het kantoor zelfstandig de mogelijkheid te bieden om bezwaar te maken tegen de publicatie.

Bron: RB

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Informatiesoort: Nieuws

  265
Gerelateerde artikelen