Wat gebeurt er met een een gouden-handdrukrekening wanneer iemand bijvoorbeeld gescheiden is en niet wil dat de ontslagvergoeding na overlijden toekomt aan de ex-partner?

De bancaire stamrechtrekening toont veel gelijkenis met een verzekerd stamrecht. Anders dan bij een verzekerd stamrecht is de uitkering van de bancaire stamrechtrekening niet afhankelijk van het leven van een natuurlijk persoon. Dat wil zeggen dat er geen uitkering bij overlijden is meeverzekerd. Het saldo van de rekening komt bij overlijden van de rekeninghouder toe aan de erfgenamen.

Fiscale eis

Om een bancaire stamrechtrekeningrekening te kunnen gebruiken voor een ontslagvergoeding, dient de rekening te voldoen aan de fiscale eisen die hiervoor wettelijk zijn vastgelegd in artikel 11a van de Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2013). Een belangrijke eis hierbij is dat bij overlijden het saldo alleen mag toekomen aan een beperkte kring van gerechtigden. Dit mag een (ex)partner zijn en ook kinderen die de leeftijd van 30 jaar nog niet hebben bereikt.

Het benoemen van een ex-partner (als mogelijke verkrijger) is alleen maar in het contract opgenomen om aan de hiervoor bedoelde, fiscale eis tegemoet te komen. Of zo iemand ook daadwerkelijk het saldo van uw rekening verkrijgt is afhankelijk van het testament of van het wettelijk erfrecht. De erfgenamen hebben hebben namelijk bij het overlijden recht op de stamrechtrekening.

Belang voor de praktijk

Hoewel het sinds 1 januari 2014 niet meer mogelijk is om een ontslagvergoeding onder te brengen in een gouden-handdrukstamrechtrekening of -verzekering, zijn er nog veel mensen die een dergelijk product hebben. Bij een verzekerd stamrecht staat op de polis wie recht heeft op de uitkering. Bij een bancaire stamrechtrekening bepaalt het testamentaire of wettelijke erfrecht wie erfgenaam is en recht heeft op het saldo van de stamrechtrekening.

Wie ontvangt het saldo van een gouden handdrukrekening?

Geen testament
Zonder testament bepaalt de wet wat er gebeurt met uw stamrechtrekening:

  • Als iemand getrouwd is of een geregistreerd partnerschap is aangegaan, dan zijn de echtgenoot/partner en eventuele kinderen de erfgenamen;
  • Als iemand niet meer getrouwd of geregistreerd partner is, dan zijn eventuele kinderen de erfgenamen. Zijn er geen kinderen, dan zijn ouders, broers en zussen de erfgenamen;
  • Als iemand niet getrouwd of geregistreerd partner is, maar wel samenwoont – al dan niet met een samenlevingsovereenkomst – dan is de partner géén erfgenaam. Wanneer de stamrechtrekening bij overlijden naar iemands partner moet gaan, moet dit in een testament worden geregeld.

Wel Testament

Met een testament kan iemnd zelf bepalen wat er met de stamrechtrekening gebeurt. De stamrechtrekening mag overigens niet toekomen aan een rechtspersoon, zoals een goed doel of een eigen BV.
 

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Erfrecht

125

Gerelateerde artikelen