Vanaf 1 januari 2015 wordt de vestiging of overdracht van eeuwigdurende zakelijke rechten op bouwterreinen of nieuwe gebouwen aangemerkt als een met btw belaste levering. De heffing vindt plaats over de waarde van de zaak, in het economische verkeer, waar het recht betrekking op heeft. In verband met deze wijziging is er een overgangsregeling.

Dat meldt de Belastingdienst. Bij overeenkomsten die vóór 1 juli 2015 zijn gesloten, mag nog worden uitgegaan van een prestatie die is vrijgesteld voor de btw. Dit geldt voor overeenkomsten tot de vestiging, overdracht, wijziging, afstand en opzegging van rechten op onroerende zaken. Er wordt dan geen btw geheven maar overdrachtsbelasting.

Als de belastingplichtige overeenstemming heeft bereikt, moet dit worden vastgelegd in de koopovereenkomst en akte. De daadwerkelijke vestiging, overdracht, wijziging, afstand of opzegging van die rechten moet uiterlijk op 31 december 2016 juridisch plaatsvinden.

De volledige tekst van de wijziging en de overgangsregeling is te lezen in Staatsblad 2014/579.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting, Belastingen van rechtsverkeer

0

Gerelateerde artikelen