De tabaksdetailhandel hoeft vanaf 1 juli 2013 de BTW niet langer voor te financieren. Staatssecretaris Weekers zegde toe de afwijkende systematiek te zullen schrappen. Het kost de schatkist eenmalig 67 miljoen euro. Dit wordt gedekt door de verhoging van de werkkostenregeling (WKR) van 1,4% naar 1,6% per 1 januari 2013 te verminderen naar 1,5%. De eenmalige opbrengst hiervan bedraagt 100 miljoen euro, waardoor er nog 33 miljoen euro op de plank ligt voor volgend jaar.

 

Tabaksdetailhandel

In Nederland worden BTW en accijns eenmalig bij de fabrikant of importeur geheven. De tabaksdetailhandel financiert hierdoor de BTW voor, die uiteindelijk op de consument drukt. Deze afwijking van de gangbare BTW systematiek en voorfinanciering door de detailhandel is ook al tijdens de behandeling van de Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord 2013 (UFM) aan de orde geweest. Meerdere Kamerleden wilden er vanaf. Weekers gaf toen al aan dat hij dit ging regelen, tenzij zwaarwegende elementen zich hiertegen verzetten. Dat is klaarblijkelijk niet het geval. De Staatssecretaris geeft nu aan dat hij per 1 juli 2013 het afwijkende regime schrapt.  Dit kost de Staat, waarschijnlijk wegens een rentenadeel, eenmalig 67 miljoen euro.

WKR

De WKR zou volgend jaar omhoog gaan van 1,4% naar 1,6%. De helft van deze verhoging is geregeld in de Wet uniformering loonbegrip, die per 1 januari 2013 ingaat. De andere helft ter grootte van 0,1% staat in het Belastingplan 2013. In het Regeerakkoord wordt deze laatste verhoging per 2014 echter teruggedraaid, waardoor de WKR op 1,5% uitkomt. Weekers gaf in het wetgevingsoverleg terloops aan dat hij de budgettaire dekking van de wijziging in de BTW systematiek voor de tabaksdetailhandel wel zou financieren door de WKR nu al op 1,5% te zetten. Het was niet helemaal duidelijk of Kamerleden stilzwijgend akkoord gingen of door de terloopsheid van de opmerking niet in de gaten hadden waar de bewindsman precies op doelde.

33 miljoen euro "over"

Opmerkelijk is nog dat met het terugdraaien van de WKR verhoging voor 2013 eenmalig 100 miljoen euro wordt opgehaald. Doordat de maatregel voor de tabaksdetailhandel volgens Weekers 67 miljoen euro kost, leert een simpele rekensom dat er voor 2013 nog 33 miljoen euro fiscaal "te verspijkeren" is. In het debat merkte niemand dit op, maar de Staatssecretaris zal voor de plenaire behandeling van aanstaande donderdag ongetwijfeld met een invulling komen, tenzij een Kamerlid eerder aan de bel trekt en via een amendement met een invulling komt die Kamerbreed op steun kan rekenen.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Loonbelasting, Omzetbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2012

0

Gerelateerde artikelen