De Bulgaarse belastingdienst heeft begin januari 2022 het btw-identificatienummer (btw-id) van een groot aantal natuurlijke personen gewijzigd. Het Bulgaarse btw-id bestond bij deze personen uit 12 posities (BG + 10 cijfers) en wordt nu vervangen door een btw-id van 11 posities (BG + 9 cijfers). Dat meldt de Nederlandse belastingdienst.

De te vervangen btw-id's krijgen een einddatum van 03-01-2022. De nieuwe btw-id's hebben een startdatum van 04-01-2022. Over het jaar 2021 kan de Nederlandse btw-ondernemer voor de opgaaf ICP nog gebruikmaken van het oude btw-id.

Wanneer een Nederlandse ondernemer in 2022 goederen en/of diensten levert aan natuurlijke personen met een Bulgaars btw-id, dan is het van belang dat hij het btw-id van de Bulgaarse afnemer controleert. Dat kan via de website van de Europese Commissie. Blijkt het btw-id ongeldig, dan raadt de Nederlandse belastingdienst de ondernemer aan om contact op te nemen met de afnemer en te vragen naar een eventueel nieuw btw-id.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

  267
Gerelateerde artikelen