Vanaf 1 januari 2023 moet een werkgever een werknemer in meer situaties in een nieuwe inkomstenverhouding of in afzonderlijke inkomstenverhoudingen (IKV) in de loonaangifte opnemen. In veel gevallen blijven de regels over inkomstenverhoudingen hetzelfde, maar er zijn ook een aantal veranderingen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hierover het besluit IKV en een kennisdocument gepubliceerd. Veranderingen per 1 januari 2023 zijn onder meer:

  • Wanneer een werkgever een contract voor bepaalde tijd verlengt met een nieuw contract voor bepaalde tijd, ontstaat er een nieuwe inkomstenverhouding.
  • Elkaar opvolgende uitzendovereenkomsten geeft de werkgever steeds in een nieuwe inkomstenverhouding aan.
  • Betaalt de werkgever een werknemer namens UWV een uitkering, bijvoorbeeld bij zwangerschaps- of geboorteverlof, dan geeft hij die uitkering aan in een afzonderlijke inkomstenverhouding.

De gegevens uit de loonaangifte komen sinds 2006 terecht in de polisadministratie van UWV. Die gegevens worden vervolgens door verschillende organisaties gebruikt. Het is dus van groot belang dat de gegevens kloppen: voor de werkgever, voor zijn werknemers en voor de organisaties die de gegevens gebruiken.

Om de gegevens uit de polisadministratie op deze manier te kunnen blijven gebruiken, moeten ze aan blijven sluiten bij de wet- en regelgeving. Veranderingen daarin - zoals de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) en de premiedifferentiatie WW - maken het steeds belangrijker hoe verschillende soorten loon, uitkeringen, dienstbetrekkingen en arbeidscontracten worden aangegeven. En dus is het steeds belangrijker om werknemers in een nieuwe of in meer dan één inkomstenverhouding in de aangifte op te nemen.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid/Belastingdienst

Rubriek: Loonbelasting, Salarisadministratie, Premieheffing

Informatiesoort: Nieuws

Carrousel: Carrousel

  702
Gerelateerde artikelen