Per 1 januari 2015 wijzigt een aantal zaken voor eigenrisicodragers WGA. Een belangrijke verandering is dat de eigenrisicodrager minder beslissingen over terugbetalen ontvangt van UWV.

Elke maand betaalt UWV voor de eigenrisicodrager de WGA-uitkering(en) van de (ex-)werknemer(s). Hiervoor ontvangt de eigenrisicodrager tot nu toe van UWV maandelijks 1 of meerdere beslissingen. Vanaf 1 januari 2015 stuurt UWV nog maar 1 beslissing over terugbetalen per maand. Hierop staat het bedrag dat UWV in die maand heeft betaald. Als een uitkering met terugwerkende kracht is gewijzigd, staat het te verrekenen bedrag ook op diezelfde beslissing. UWV vermeldt daarbij dan de periode waarover de wijziging gaat.

Betalingskenmerk vermelden

Vanaf 1 januari 2015 verwerkt UWV betalingen van de facturen op een andere manier. Dit betekent dat de eigenrisicodrager vanaf die datum bij zijn betalingen altijd het betalingskenmerk moet vermelden. Tot nu toe had het geen gevolgen als er geen betalingskenmerk op stond. Vanaf 2015 is dat wel het geval.

Over deze wijziging ontvangen eigenrisicodragers voor de WGA ook een brief.

Bron: UWV

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Sociale zekerheid arbeidsongeschiktheid

0

Gerelateerde artikelen