Voor zelfstandige ondernemers en resultaatgenieters die verplicht deelnemen aan een beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling geldt sinds 1 januari 2015 een beperking voor de pensioenopbouw.

Dat meldt de Belastingdienst. Sinds 1 januari 2015 kunnen pensioenpremies alleen nog in aanmerking genomen worden bij het bepalen van de winst of resultaat als deze premies binnen de fiscale begrenzingen blijven.

Deze beperking geldt alleen voor ondernemers en resultaatgenieters die verplicht deelnemen aan een beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling op grond van:

  • de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000;
  • de Wet op het notarisambt; of
  • de Wet verplichte beroepspensioenregeling.

Iedere bedrijfstak- en beroepspensioenfonds kent een eigen pensioenregeling. Voor vragen over de concrete gevolgen van deze nieuwe regeling, kan contact opgenomen worden met het eigen bedrijfstak- of beroepspensioenfonds.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Pensioenen, Inkomstenbelasting

2

Gerelateerde artikelen