De werkkostenregeling (WKR) is vanaf 1 januari 2020 gewijzigd. Het Forum Salaris van de Belastingdienst heeft alle wijzigingen op een rij gezet.

De volgende onderdelen van de WKR zijn gewijzigd in 2020:

  • vrije ruimte;
  • verklaring omtrent gedrag;
  • producten eigen bedrijf;
  • aangeven eindheffing.

Vrije ruimte

De vrije ruimte wordt per 2020 met 0,5 procentpunt verhoogd tot 1,7%. Dat geldt voor de eerste € 400.000 van de loonsom. Voor het bedrag boven € 400.000 blijft het huidige percentage van 1,2% gelden.

Dit verhoogt de vrije ruimte met maximaal € 2.000. Bij een loonsom van € 400.000 bedraagt de vrije ruimte in de nieuwe situatie € 6.800. Nu is dat nog € 4.800.

Verklaring omtrent gedrag

Vanaf 2020 valt een vergoeding van kosten voor een aanvraag van een verklaring omtrent gedrag (VOG) onder een gerichte vrijstelling. Dit komt nu nog ten laste van de vrije ruimte.

Producten uit eigen bedrijf

Werkgevers mogen werknemers 20% korting geven op producten uit het eigen bedrijf, met een maximum van € 500 per jaar per werknemer. Vanaf 2020 bepaalt de werkgever de waarde van deze producten aan de hand van de gebruikelijke verkoop- of winkelwaarde, inclusief btw. Nu kan de werkgever deze waarde nog vaststellen op het bedrag dat de hij aan derden in rekening brengt.

Aangeven eindheffing

Vanaf 2020 mag de werkgever bij overschrijding van de vrije ruimte de eindheffing uiterlijk aangeven bij de aangifte van het tweede aangiftetijdvak van het volgend kalenderjaar. De eindheffing over 2019 moet de werkgever nog uiterlijk vermelden bij de aangifte van het 1e tijdvak 2020.

Lees ook de thema's De werkkostenregeling: gerichte vrijstellingen en eindheffingen en Eindheffingen: Loonbelasting heffen van de werkgever.

Bron: Belastingdienst/Forum Salaris

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

  843
Gerelateerde artikelen