De overkoepelende organisatie van corporaties, Aedes, vraagt de Eerste Kamer het fiscaal regime voor corporaties tegen het licht te houden en een uitzondering te maken voor toepassing van de Europese richtlijn ATAD1. "De winstbelasting die woningcorporaties jaarlijks betalen loopt op naar € 835 miljoen in 2023. Verbijsterend is dat de vennootschapsbelasting mede oploopt als gevolg van ATAD1."

Aedes stelt dat corporaties per definitie geen winst maken, maar al hun geld inzetten voor hun maatschappelijke opdracht terwijl de vennootschapsbelasting (VPB) mede oploopt als gevolg van een maatregel om belastingontwijking door multinationals tegen te gaan. "Deze belastingmaatregel, de ATAD1, treft woningcorporaties stevig, terwijl het doel ervan niets met corporaties te maken heeft."

Corporaties betalen jaarlijks over hun maatschappelijke activiteiten zo’n € 600-700 miljoen VPB per jaar. Sinds 2019 neemt de VPB ook toe door de invoering van ATAD1. Al in 2019 bleek uit eigen onderzoek dat de richtlijn een grote financiële impact heeft op corporaties en dat het kabinet in haar ramingen het financieel effect fors onderschatte. Dit onderzoek is recent herhaald en hieruit blijkt dat de VPB-last van corporaties de komende jaren verder oploopt tot naar verwachting € 835 miljoen in 2023.

Aedes vraagt de Eerste Kamer daarom of het fiscale regime voor woningcorporaties principieel wel past bij de sociale volkshuisvesting. Wat de koepelorganisatie betreft past de VPB niet bij de maatschappelijke activiteiten van corporaties en zouden ze op zijn minst moeten worden uitgezonderd van de ATAD-regeling. "De belastingdruk beperkt immers woningcorporaties in hun investeringen, terwijl daar in de huidige woningcrisis juist zo’n behoefte aan is."

Lees ook het thema ATAD 1: De implementatie van anti-belastingontwijkingsrichtlijn 1.

 

Bron: Aedes

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Vennootschapsbelasting

  659
Gerelateerde artikelen