In Nieuwspoort heeft minister Blok van Wonen en Rijksdienst, gelardeerd met de fractievoorzitters van de oppositiepartijen D66, CU en SGP, woensdagochtend in een persconferentie een toelichting gegeven op de maatregelen voor de woningmarkt. Hoewel Blok aangaf met veel genoegen dit akkoord te presenteren, kon zijn wat euforische houding niet verhullen dat het kabinet diep door het stof heeft moeten gaan. Slechts vier maanden na sluiting van het Regeerakkoord moest dit alweer worden opengebroken. Dit weerhield de bewindsman er niet van te stellen dat dit pakket aan maatregelen voor zekerheid en rust op de woningmarkt zal zorgen. Het pakket slaat dit jaar een gat in de begroting van 268 mln. euro, wat in de jaren daarna hier wat omheen schommelt. Voor dit bedrag is nog geen dekking gevonden.

Vanzelfsprekend waren ook de drie oppositiepartijen tevreden met het akkoord. Pechtold (D66) markeerde dat zijns inziens "na 10 jaar onzekerheid dit de rust naderbij kan brengen". Slob (CU) sprak over toekomstbestendige plannen en zijn collega Van der Staaij (SGP) wilde met de voorliggende plannen "vertrouwen scheppen en helderheid bieden". Vanuit de andere oppositiepartijen was er ook meteen kritiek. Jansen (SP) merkte op dat een pakket wat slechts een gat van ruim 200 mln. euro in de begroting slaat nooit substantieel kan zijn. Wilders (PVV) hekelde via twitter zijn collega's in de Tweede Kamer die het kabinet op dit dossier uit de brand hebben geholpen. De PVV-voorman sprak over "ruggengraatloze oppositie".

Maatregelen

De redactie van TaxLive heeft de maatregelen samengevat op een rij gezet:

  • Voor de fiscale regels voor hypotheekrenteaftrek verandert niets. De norm blijft dat volledige aflossing in 30 jaar verplicht is via een annuïtair aflopende hypotheek. Wel komt er de mogelijkheid om naast de hypotheek een tweede lening af te sluiten tot maximaal 50% van de waarde van de woning en een maximale looptijd van 35 jaar. De rente op deze tweede lening is fiscaal niet aftrekbaar. De fiscale wetgeving hoeft voor deze versoepeling dan ook niet te worden gewijzigd. De eerdere signalen als dat er in de fiscaliteit een forfaitaire aflossing zou gaan gelden, blijken dus niet juist te zijn geweest.
  • Per 1 maart aanstaande zal de btw op verbouwingen en renovatiewerken aan bestaande woningen omlaag gaan van 21% naar 6%. Deze verlaging geldt voor de duur van 1 jaar.
  • In 2013 verhoogt het Rijk de bijdrage aan de startersleningen van 20 naar 50 mln. euro. Daarmee kunnen circa 11.000 startersleningen worden verstrekt.
  • Er komt een investeringsfonds voor energiebesparende maatregelen in de gebouwde omgeving. Het Rijk stort hierin 150 mln. euro, wat wordt aangevuld met middelen uit de markt, waardoor het zal verviervoudigen tot 600 mln. euro. De helft van het geld zal worden besteed aan de isolatie van sociale huurwoningen en de andere helft voor de isolatie van koopwoningen.
  • De inkomensafhankelijke huurverhoging wordt verminderd. Voor inkomens tot 33.614 euro gaat de huur met 1,5% boven de inflatie omhoog. Voor inkomens tussen de 33.614 en 43.000 euro gaat de huur met 2% boven de inflatie omhoog (dat was 2,5% in het Regeerakkoord). Inkomens boven de 43.000 euro krijgen te maken met een huurverhoging van 4% boven de inflatie (dat was 6,5% in het Regeerakkoord).
  • Vooralsnog blijft het woningwaarderingstelsel van kracht. Dit betekent dat er niet gewerkt zal worden met 4,5% van de WOZ-waarde.  Voor Prinsjedag komt er een voorstel tot vereenvoudiging van het woningwaarderingstelsel. Het kabinet komt voor het einde van 2014 met een wetsvoorstel om het systeem van de jaarlijkse inkomensafhankelijke huurverhogingen te vervangen door een systeem met een jaarlijkse huursom.
  • Huurders die te maken krijgen met een inkomensdaling, terwijl ze eerder te maken hebben gekregen met een inkomensafhankelijke huurverhoging, krijgen recht op een huurverlaging. De verlaging geldt tot het niveau dat zij aan huur zouden hebben moeten betalen als zij geen inkomensafhankelijke huurverhoging zouden hebben gekregen, met een maximum van twee jaar terugwerkende kracht. Chronisch zieken en gehandicapten zullen op basis van een nader te bepalen indicatie uitgezonderd worden van de inkomensafhankelijke huurverhoging, om te voorkomen dat investeringen en aanpassingen in woningen worden ontmoedigt.
  • De Belastingdienst of huurder geeft geen inkomensgegevens door aan de verhuurder, maar de Belastingdienst zal aan de verhuurder doorgeven in welke inkomenscategorie de huurder valt. Hiermee zou volgens het kabinet en de partijen de privacy gewaarborgd zijn.
  • De verhuurderheffing voor woningbouwcorporaties zal langzamer oplopen. In 2017 komt deze dan niet op de eerder beoogde 2 mld. euro maar op 1,7 mld. euro. Uiteindelijk zal de heffing wel gewoon uitkomen op de in het Regeerakkoord afgesproken 2 mld. euro.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Belastingrecht algemeen

1

Gerelateerde artikelen