"Het is teleurstellend dat de huidige demissionaire coalitie ervoor kiest de sociale huursector voor het zoveelste jaar op rij uit te persen." Dat stelt de Woonbond in een reactie op de door een meerderheid van de Tweede Kamer gewenste verlaging van de verhuurderheffing met 500 miljoen euro. De Woonbond wil dat die heffing helemaal wordt afgeschaft. de vereniging van woningcorporaties Aedes sluit zich aan bij deze oproep.

Door 500 miljoen euro te korten op de heffing, wordt er komend jaar opnieuw voor een miljard uit de sociale huursector opgehaald, geeft de Woonbond aan. "De urgentie om te zorgen voor betaalbare huren, goede woningen en het aanpakken van het tekort aan betaalbare huurwoningen is er duidelijk niet". Volgens de Woonbond is het in stand houden van de verhuurderheffing het ontkennen van de wooncrisis. De verhuurderheffing heeft huurders sinds de invoering al meer dan 11 miljard euro gekost, aldus de Woonbond. "Zonder die heffing waren de huren minder hard gestegen én hadden corporaties meer kunnen bouwen."

De verlaging van de heffing met 500 miljoen euro vindt Aedes een "goede eerste stap". Maar nog altijd moet er jaarlijks 1,5 miljard euro worden overgemaakt. Dat geld zou volgens Aedes beter gebruikt kunnen worden voor het bouwen van meer huizen en het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Aan de lastenverlichting zijn ook voorwaarden verbonden. Corporaties moeten voldoen aan prestatieafspraken, een stap waar Aedes zich eerder in zei te kunnen vinden zolang de gehekelde heffing zou worden geschrapt.

"Het blijft een belasting op sociale woningen", verduidelijkt een woordvoerder van Aedes. Hij wijst erop dat de maatregel tijdens de vorige crisis ruim tien jaar geleden was ingesteld. Om de financiële crisis te boven te komen werd er van alle sectoren een bijdrage gevraagd. Maar waar de maatregel eigenlijk tijdelijk zou gelden lijkt deze nu structureel.

Volgens Aedes is er momenteel een totaal tekort op de woningmarkt van 300.000 huizen. Het gaat naast sociale huurwoningen ook om koopwoningen en huurwoningen in de vrije huursector. De woningcorporaties hebben de ambitie uitgesproken de komende tien jaar jaarlijks 25.000 sociale woningen te realiseren. Daarbij wordt rekening gehouden met de snelle bevolkingsgroei en dat huishoudens wat betreft samenstelling steeds kleiner worden.

Aedes hoopt dat het volgende kabinet inziet voor wat voor opgave de woningcorporaties staan. "De verhuurdersheffing moet daarom in zijn geheel worden geschrapt", zo klinkt het.

De heffing die verhuurders betalen over de waarde van hun sociale huurwoningen werd in 2013 ingevoerd. De maatregel kwam uit de koker van VVD en PvdA, die deze in het jaar ervoor in het regeerakkoord hadden gezet.

 

Bron: Aedes/Woonbond

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Verhuurderheffing

Dossiers: Prinsjesdag 2021

5

Gerelateerde artikelen