De gemiddelde WW-premie die werkgevers betalen kan verder omlaag, omdat het aantal WW-uitkeringen in Nederland terugloopt. Uitkeringsinstantie UWV heeft de premies voor het vierde opeenvolgende jaar naar beneden bijgesteld.
Gemiddeld ligt de zogeheten sectorpremie voor werkgevers in 2018 op 1,28 procent, van 1,36 procent dit jaar. UWV stelt deze premies vast per sector. In 45 sectoren gaat het percentage omlaag, in veertien sectoren is wel sprake van een stijging.
 
In de schildersbranche gaan de premie het hardst omlaag, de bankensector kent daarentegen de sterkste toename. In die laatst genoemde branche stijgen de WW-lasten omdat de werkgelegenheid er krimpt als gevolg van de voortgaande automatisering.
 
Er zijn ook diverse sectoren die bewust kiezen voor het verhogen van hun WW-reserves. Hiermee bouwen ze een buffer op waarmee ze grote premiestijgingen bij toekomstige tegenvallers kunnen voorkomen.
 

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Sociale zekerheid werkloosheid

0

Gerelateerde artikelen